Čo Kedy a kde Posudzovateľ Hodnotenie Posudok

Špeciálna výstava KCHKŠ

Malý Lapaš

17.9.2016

Malý Lapaš (SK)

Vladimír Javorčík (SK)

V1, CAC

trieda: šampiónov

posudok

CACIB Kecskemet

Hungary

16.9.2016

Kecskemet (HU)

June Wall (IR)

EX1, CAC, CACIB,

BOB

trieda: šampiónov

bez

posudku

Victory Show Nitra 2016

Champion of Champions

1.4.2016

Nitra (SR)

Vladimír Piskay (SK)

Gabriela Ridarčíková (SK)

V1, CAC,

Victory Winner

trieda: šampiónov

diplom

CACIB Nitra

2.4.2016

Nitra (SR)

Pehar Tino (HR)

V2, Res CAC

trieda: šampiónov

posudok
CACIB Nitra 3.4.2016

Nitra (SR)

Catalan Luí

Manuel Calado (PT)

V1, CAC, Res. CACIB

trieda: šampiónov

posudok

Klubová výstava KCHKŠ

Lučenec

16.4.2016

Lučenec (SR)

Vilmos Kardos (HU)

V1, BIS čestnej triedy

trieda: čestná

posudok